www.hondsschoul.lu

Fir weider Informatiounen rufft un :

Für weitere informationen ruffen sie an :

Pour tous renseignements, veuillez appeler au : 


GSM: 621 629 969


!!! NEWS !!! NEWS !!!

Den Kalänner vun der Hondsschoul

fand dir op der Seit Programm


 !!! Den Progamm !!! 

Niveau 2 & Groupe Seniors 

05 / 06 = online



Den Programm Global

2022 = online